Vändpunkter

Förstörelse och återuppbyggnad (1700–1749)