Malmin kirkonkyläntie, 1930

Näkymä Kirkonkyläntieltä Malmin taajaväkisessä yhdyskunnassa 1930-luvulla.