Ilmiöt

Vallankäyttöä ja hallintoa

Helsinki on vallan ja hallinnon keskus: eduskunta, valtioneuvosto, ministeriöt, valtion keskusvirastot ja  monet tuomioistuimet sijaitsevat Helsingissä. Helsingin kaupunki käyttää sekin julkista valtaa, kuten kaikki kaupungit ja kunnat. Toisinaan kaupungin päätöksiä on tehty ja pantu toimeen hyvässä yhteisymmärryksessä sekä valtion keskushallinnon että kaupunkilaisten kanssa. Toisinaan taas vallasta on taisteltu kiivaastikin. Kysymys siitä, kenelle kaupunki kuuluu ja kuka sen asioista päättää, on aina ajankohtainen. 

Kaupungin päätöksenteosta ja sen lähdeaineistosta kerrotaan kaupunginarkiston sivuilla Kunnallinen päätöksenteko(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)-artikkelissa.