Asuinrakennuksia Pasilassa 1900-luvun alussa

Monikerroksinen asuinrakennus silloisella Fredriksbergin huvila-alueella. Huvila-alue ei tuolloin tarkoittanut kesäasutusta vaan huvilamaisia taloja pienillä tonteilla. Puisessa kaupunginosassa asuttiin tiiviisti, ja ratakiskojen läheisyyteen nousi erityisesti työväen asutusta. Pasilan taajaväkinen yhdyskunta liitettiin osaksi Helsinkiä vuonna 1912.