Maanomistus Helsingin ympäristössä

Maanomistus Helsingin ympäristössä ennen suurta alueliitosta. Kaupunki omisti ennen liitosta paljon maata ympärillään, mutta sillä ei ollut sananvaltaa esimerkiksi näiden alueiden kaavoitukseen. Osa Yrjö Harvian alueliitosselvitystä vuodelta 1936. Alkuperäiseen karttaan korostettu punaisella Helsingin kaupungin silloinen raja.

Ajanjakso

Aineistolaji

Tekijät

Tekijänoikeudet

Säilytyspaikka