Poliittiset voimasuhteet alueliitoksen jälkeen

Ote Yrjö Harvian alueliitosselvityksestä, jossa arvioidaan poliittisten voimasuhteiden mahdollisia muutoksia laajenevassa Helsingissä.

Ajanjakso

Aineistolaji

Tekijät

Tekijänoikeudet

Säilytyspaikka