Taulukko: Toimialojen osuudet ammatissa toimivasta / työllisestä väestöstä Helsingissä 1900–2008

Toimialojen osuudet ammatissa toimivasta / työllisestä väestöstä Helsingissä 1900–2008. Lähde: Seppo Laakso: Helsinki seudullisena ja valtakunnallisena talouskeskuksena. Teoksessa Helsinki tiedon kohteena. Tietokeskus 100

Aineistolaji

Tekijät