Sinebrychoffs bryggeri på Bulevarden på 1890-talet. Bryggeriet var en betydande arbetsgivare inom livsmedelsindustrin i Helsingfors.