Helsingin ammatissa toimivan väestön jakautuminen päätoimialoille 1950 ja 1990

Sotien jälkeinen talouden rakennemuutos korostui erityisesti teollisuuden ja palvelualojen työntekijöiden määrässä. Kuvaajan tiedot: Helsingin kaupungin historia vuodesta 1945: Osa 1. Väestö, kaupunkisuunnittelu ja asuminen, elinkeinot.

Aineistolaji