Helsingin väkiluku 1980–2017 sekä ennustevaihtoehdot vuoteen 2050

Helsingin väkiluku 1980–2017 sekä väestöprojektion vaihtoehdot vuoteen 2050. Toteutui mikä vaihtoehto tahansa, Helsingin väkiluvun kehitys ei lähivuosikymmeninä ole kääntymässä laskuun.

Ajanjakso