Kaupunginvaltuuston kokous 1940-luvulla

Helsingin kaupunginvaltuuston kokous 1940-luvun jälkipuoliskolla. Helsinkiläinen kunnallispolitiikka heijasti vuonna 1945 ajan yleisiä aatteellisia ja poliittisia painotuksia. Politiikan painopiste oli sodan jälkeisten kriisien ehkäisyssä, johon pyrittiin vahvistamalla yhteisöllisyyttä ja parantamalla kaupunkilaisten elinehtoja.