Uudenmaan rannikon keskeiset paikat 1700-luvulla

Uudenmaan rannikko ja sen jokiverkosto, ruukit, sahat, linnoitukset sekä tärkeimmät luonnonsatamat olivat keskeisiä 1700-luvun Helsingin talousalueen kannalta. Hankoniemen telatien lisäksi myös Porkkalassa oli vastaavanlainen vetokannas. Sitä käyttäen voitiin pienehköt alukset vetää niemen poikki.

Kuvaaja

Ajanjakso