Tulipalo Helsingissä 1847

Öinen tulipalo Helsingissä. Robert Wilhelm Ekmanin maalaus, 1847–49.