Eldsvåda i Helsingfors 1847

Eldsvådor var ett gissel i trähusstaden. Robert Wilhelm Ekmans målning från slutet av 1840-talet visar en brinnande stuga i ett nattligt Helsingfors.