Suurimmat teollisuuden työnantajat Suomessa 1860–1975

Suomen suurimmat teollisuuden työnantajat 1860–1975 työntekijöiden määrällä mitattuna. Lähde: Hjeppe, Riikka. Suurimmat yritykset Suomen teollisuudessa 1844–1975. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk utgivna av Finska Vetenskaps-societen, H. 123. Helsinki, 1979.