Industrins största arbetsgivare i Finland 1860–1975

Genom att jämföra de största industriföretagen i Finland kan man notera den ledande ställning som Tammerfors och inlandet hade inom den tunga industrin innan Helsingfors industrialiserades. Källa: Hjeppe, Riikka. Suurimmat yritykset Suomen teollisuudessa 1844–1975. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk utgivna av Finska Vetenskaps-societen, H. 123. Helsingfors, 1979.

Helheter

Period