Taulukko: Tehdasteollisuus Helsingissä 1936

Helsinki on julkaissut 1900-luvun alusta tilastollisia vuosikirjoja, joiden kautta voi tutkia yksityiskohtaisesti esimerkiksi kaupungin taloudellisten olojen kehitystä. Taulukossa on esitelty eri teollisuuden alojen henkilökuntaa ja arvoa Helsingissä vuonna 1934. Lähde: Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1936. Vuosikirjat luettavissa verkossa osoitteessa https://www.hel.fi/static/tieke/digitoidut_asiakirjat/helsingin_kaupungin_tilastolliset_vuosikirjat/index.html

Ajanjakso

Aineistolaji