Hoppa till huvudinnehåll

Statistik över personal och produktion inom olika industrigrenar i Helsingfors år 1934

Skärmdumpning av Helsingfors statistiska årsbok från år 1936 där stadens industriarbetskraft indelas enligt industribransch, mängd och värde.
De olika årgångarna av Helsingfors statistiska årsbok (utgivna av Helsingfors stad) innehåller detaljerad kunskap om hur ekonomin utvecklats i staden.

Årsböckerna kan läsas på nätadressen https://www.hel.fi/static/tieke/digitoidut_asiakirjat/helsingin_kaupungin_tilastolliset_vuosikirjat/index.html

Helheter

Period

Materialtyp

Författare