Engelin suunnittelema vuoro-opetuskoulun rakennus

Tämä C. L. Engelin suunnittelema 1830-luvulla rakennettu talo purettiin 1960-luvulla. Tontille vuonna 1961 rakennettu talo on sekin purettu ja korvattu uudella vuonna 2017.