Byggnad för växelundervisningsskola ritad av C. L. Engel

Denna byggnad, som ritades av C. L. Engel, revs på 1960-talet. Huset som byggdes på tomten år 1961 har också rivits och ersatts med ett nytt år 2017.