Helsingin kaupunkia ja sen ympäristöä kuvaavassa kartassa vuodelta 1888 Siltasaaren ja Hakaniemen välinen salmi on täytetty. Kartta: O. Ehrström, Helsingfors Stad Och Dess Omgifningar 1888. Helsingin kaupunginarkisto, Sinetti-arkistotietojärjestelmä.

Aineistolaji

Tekijät

Tekijänoikeudet

Säilytyspaikka