Helsingin valkokaartin vapaaehtoisia

Helsingin suojeluskunnan perustaminen voimellakoiden jälkeen elokuun lopulla 1917 sai paljon huomiota. Kuva: Helsingin Valkokaartin vapaaehtoisia koolla Valtioneuvoston linnan luona 1917 tai -18.