Läntinen huvila-alue Maunulassa

Maunulan ensimmäistä asutuskeskittymää nykyisellä Suursuolla kutsuttiin läntiseksi huvila-alueeksi. Tontit oli vuokrattu 50 vuodeksi Oulunkylän kartanolta. Kuvassa kartta on sijoitettu nykyisten kerrostalojen alle.