Panoraama Helsingistä Kalliolinnasta nähtynä

Vappua viettävien kaupunkilaisten ja hanhien sijaan 1800-luvulla Kaivopuistossa laidunsi vielä lehmiä, ennen kuin niiden pito kaupunkialueella kiellettiin 1870-luvun myötä hygieniasyistä. Magnus von Wrightin piirros vuodelta 1863.