Vuonna 1991 hankittiin Sisu Sk210 pelastusauto, joka otettiin mukaan ensihoitojärjestelmään ensivasteyksikön rooliin.
Kuvassa kalusto ja miehistö havainnollistavat yksikössä työskentelevien pelastajien rooleja sekä sammutus- lääkintä- ja pelastusvamiutta. Ensivasteyksikön kokonaismiehitys on esimies ja viisi miestä.

Kuvaaja

Ajanjakso