Pohjois-Haaga rakennettiin metsäiselle alueelle, jolla ei ennestään ollut asutusta.