1800-luvun lopulla tautiepidemioiden myötä jätettä alettiin kuljettaa myös proomuilla Uudenmaan rannikon maatiloille – olihan jäte enimmäkseen lannoitteeksi kelpaavaa. Jätelastissa oleva avoin proomu oli hajuhaitta.