Pråm på vintern

I och med sjukdomsepidemierna i slutet av 1800-talet börjande man även transportera avfallet med pråmar till lantgårdar vid den nyländska kusten – merparten av avfallet kunde ju användas som gödsel. En öppen pråm med avfallslast medförde olägenheter i form av lukt.