Tohtorin arvomerkkejä olivat miekka ja hattu. Tohtorinmiekassa oli 1800-luvulla koristeena Venäjän kotka.