Helsingin yliopistopromootiot kansallisjuhlina 1800-luvulla

Keisarillisen Aleksanterin-Yliopiston – nykyisen Helsingin yliopiston – maisteri- ja tohtoripromootiot olivat 1800-luvun puolivälissä merkittäviä kansallisia juhlia. Promootioperinteet säilyivätkin Suomessa, toisin kuin muissa maissa, joissa maisteripromootioista luovuttiin. Maisteripromootio onkin nykyisin mukana Museoviraston ylläpitämässä Elävän kulttuuriperinnön kansallisessa luettelossa.

Promootiot ovat yliopistollisia juhlia, joissa maisterit ja tohtorit saavat arvomerkkinsä: maisterit laakeriseppeleen ja sormuksen, tohtorit hatun ja miekan. Aikaisemmin aina 1990-luvulle asti promootioissa kandidaatit saivat maisterin arvonimen ja lisensiaatit tohtorin arvonimen. Nykyisin maisteri ja tohtori ovat tutkintonimekkeitä, ja opiskelija on maisteri tai tohtori heti tutkinnon suoritettuaan.

Suomen ensimmäinen promootio oli Kuninkaallisen Turun Akatemian filosofisen tiedekunnan maisteripromootio vuonna 1643. Ensimmäinen tohtoripromootio oli teologisen tiedekunnan promootio vuonna 1648. Turusta promootioperinne siirtyi Helsinkiin vuoden 1827 Turun palon jälkeen, kun yliopisto muutti Helsinkiin vuonna 1828. Ensimmäiset promootiot pidettiin Helsingissä vuonna 1832.

Promootioiden merkitys kasvoi 1800-luvulla Helsingissä, kun niistä muodostui merkittäviä kansallisia juhlia. Niitä tuli seuraamaan ihmisiä ympäri Suomea. Monet promootioturisteista olivat promootioissa vihittävien sukulaisia tai tuttavia, mutta Helsinkiin matkusti myös muita, jotka halusivat tulla seuraamaan juhlallisuuksia tai muuten vain käymään turisteista täyttyneessä kaupungissa. Promootiot olivat eräänlaisia festivaaleja, joihin liittyi paljon muutakin kuin vain juhlallisuudet yliopistolla.

1830-luvulla keisari Nikolai I tiukensi myös yliopistojen valvontaa. Järjestyksen lisääntyminen vahvisti promootioiden asemaa yliopistossa. Toisin kuin ylioppilaiden omat juhlat, yliopiston järjestämät promootiot edustivat järjestäytynyttä juhlintaa, jota säännöt ja perinteet ohjasivat tarkasti. Samaan aikaan Suomessa ei juuri järjestetty muita suuria maallisia juhlallisuuksia.

Yliopiston Helsinkiin muuton jälkeen promootioperinteessä tapahtui muutoksia, jotka ovat voimassa vielä nykyisinkin. Ensinnäkin tiedekunnat alkoivat vihkiä kunniatohtoreita ja filosofinen tiedekunta maistereiden lisäksi tohtoreita. Tohtorit saivat käyttöönsä nykyisenkaltaiset tohtorinhatut ja miekat. Lisäksi maistereiden laakeriseppeleiden tekemisestä alkoi vastata yleinen seppeleensitojatar vuodesta 1832 alkaen.

Ensimmäiset promootiot Helsingissä olivat kesäkuussa 1832. Tuolloin promootiot pitivät lääketieteellinen tiedekunta ja filosofinen tiedekunta. Promootiot pidettiin yliopiston vastavalmistuneessa juhlasalissa. Molemmissa vuoden 1832 promootioissa oli vieraita niin paljon, ettei yhtään paikkaa ollut vapaana juhlasalissa. Promootiojumalanpalvelukset olivat luterilaisessa kirkossa, nykyisessä Vanhassa kirkossa.

Vuoden 1840 riemujuhla

Merkittävimmät 1800-luvun promootiot Helsingissä pidettiin vuonna 1840, jolloin juhlistettiin yliopiston perustamisen 200-vuotisjuhlaa. Juhlavuoden kunniaksi kaikki neljä tiedekuntaa eli teologinen, lainopillinen, lääketieteellinen ja filosofinen tiedekunta järjestivät promootion. Niiden tavoitteena oli ensisijaisesti osoittaa Aleksanterin-Yliopiston tieteellisyyden ja oppineisuuden korkeaa tasoa. Vuoden 1840 promootioissa vihittiin ensimmäisen kerran kunniatohtoreita.

Kutsuvieraiden lisäksi vuoden 1840 riemujuhlien promootioihin ja tanssiaisiin sekä muihin tilaisuuksiin tuli ympäri Suomea yli 700 perhettä. Pietarista saapui noin 120 perhettä, joista suurin osa tuli palveluskunnan kanssa myös voidakseen käydä keskikesällä uimassa meressä ja nauttimassa mineraalivesistä. Vieraita saapui myös Riiasta ja muista Itämeren kaupungeista. Riemujuhlien alla juhlapuvuilla olikin niin suuri kysyntä, että Helsingin puodeista loppuivat silkki- ja puuvillakankaat ja ompelijat olivat ylityöllistettyjä.

Kaikki neljä promootiota pidettiin poikkeuksellisesti Nikolainkirkossa (nykyisin Tuomiokirkko), joka oli vielä keskeneräinen. Siellä oli noin 3 000 istuinpaikkaa eli enemmän tilaa juhlavieraille kuin yliopiston juhlasalissa. Kunkin promootioaktin jälkeen juhlaväki siirtyi juhlakulkueessa jumalanpalvelukseen nykyiseen Vanhaan kirkkoon ja sieltä takaisin juhlakulkueena Yliopistotalolle.

Riemujuhlan tärkein promootio oli filosofisen tiedekunnan promootio 20. heinäkuuta 1840. Tiedekunta jakoi ensimmäisen kerran erikseen filosofian tohtorin ja filosofian maisterin oppiarvoja sekä ensimmäisen kerran myös filosofian kunniatohtoreiden arvoja. Riemujuhlien kohokohta oli filosofisen tiedekunnan promootion maisteritanssiaiset Seurahuoneella. Sinne saapui peräti 1 200 vierasta, joiden joukossa oli paljon Helsinkiin tulleita promovoitujen sukulaisia sekä muita säätyläisiä, jotka halusivat osallistua juuri maisteritanssiaisiin.

Helsingin maisteripromootioita pidettiin jo 1840-luvulla suomalaisena perinteenä, joka vahvisti suomalaiskansallista identiteettiä. Samaan aikaan monien muiden maiden yliopistoissa maisteripromootiot olivat jo hävinneet, mutta Suomessa akateemiset promootiojuhlallisuudet symboleineen liittyivät isänmaallisuuteen ja säilyivät sen vuoksi. Vuoden 1850 filosofisen tiedekunnan promootiossa laulettiin ensimmäisen kerran promootioaktin lopussa Maamme-laulu, joka vakiintui promootioiden ohjelmaan.

Promootioiden päivällisjuhlien ja tanssiaisten juhlapaikkoina olivat 1800-luvun loppupuolelle asti Helsingin suurimmat juhlatilat eli Kauppatorin laidalla Seurahuone (nykyisin kaupungintalo), jossa oli yleensä tanssiaiset, ja Kaivopuistossa Kaivohuone, jossa oli promootiopäivälliset.

Helsingin promootiojuhlaviikot 1850- ja 1860-luvuilla

Helsinki oli promootioiden aikana täynnä matkalaisia. Promootioista muodostui eräänlaiset juhlaviikot, joiden aikana kaupungissa oli useita tapahtumia ja huvituksia promootioturisteille: konsertteja, tanssiaisia, päivällisiä, museoita, taidenäyttelyitä ja teatteriesityksiä.

Helsinkiä ja sen puistoja siistittiin promootioiden alla turistien ihailtavaksi. Kaupunkilaiset vuokrasivat huoneistojaan promootiovieraille.

Promootioiden aikaan 1860-luvulla kulttuuritapahtumien määrä Helsingissä kasvoi entisestään. Vuonna 1860 promootioviikolla muun muassa uusintaesitettiin Engelin vanhassa teatteritalossa suomenkielinen Antonius Putronius eli Antti Puuronen, joka oli aikansa menestysnäytelmä. Kevään 1869 promootion aikana Helsingin Uudessa Teatterissa esitettiin näytelmät Pilven veikko, Saaristossa ja Martha Aleksis Kiven kirjailijapalkkioita varten. Näytös tuotti Kivelle 300 markkaa (nykyrahassa noin 1 520 euroa).

Helsingin kirjakaupoissa oli myynnissä promootioiden aikaan uutuuskirjoja, kuten albumeja ja muita julkaisuja, joita markkinoitiin promootiokirjoina, jotta mahdollisimman moni matkalainen ostaisi niitä.

Koska Suomessa ei ollut omia kuninkaallisia eikä hovia juhlallisuuksineen, promootioista tuli hovijuhlien korvike ja tärkeä osa myös eliitin avioliittomarkkinoita. Promootiotanssiaiset muistuttivatkin hovin debytanttitanssiaisia, jonne perheet tulivat ympäri Suomea esittelemään naimaikäisiä tyttäriään pääkaupungin nuorukaisille.

Yliopistokaupungin promootioviikot herättivät paljon mielenkiintoa, ja sanomalehdet seurasivat tarkasti niiden tapahtumia. Samalla kun promootioiden luonne eräänlaisena koko Suomen seurapiiritapahtumana kasvoi 1860-luvulle asti, lisääntyi myös promootioiden vastustus turhanpäiväisinä juhlina.

Vuoden 1860 promootio oli ollut mahdollisesti vilkkain seurapiiripromootio. Sen jälkeen promootioiden merkitys kansallisjuhlina alkoi vähentyä, kuten niiden merkitys valmistujaisjuhlina väheni, kun maisterin arvon sai ilman juhlallisuuksia. Merkittävä muutos promootioissa tapahtui vuonna 1862, kun keisari Aleksanteri II päätti, että tiedekunnat saivat antaa tutkinnon suorittaneille maisterin ja tohtorin arvoja arvon merkkeineen anomuksesta ilman promootiota. Lisäksi vuonna 1863 alkoi Suomen säätyvaltiopäivätoiminta, joka juhlallisuuksineen ja tanssiaisineen alkoi saada koko kansakuntaa kokoavan kansallisjuhlan tai valtiojuhlan aseman.

Teatteri- ja muu kulttuuritoimintakin laajeni 1800-luvun loppupuolella, ja kansalaisyhteiskunnan kehityksen myötä perustettiin yhdistyksiä, joilla oli omat tilaisuutensa ja juhlallisuutensa. Näin promootiot muuttuivat vähitellen 1800-loppupuolella yliopiston omiksi juhliksi. Tähän vaikutti myös promootioiden kasvu: kun promootioihin osallistui yhä enemmän vihittäviä maistereita ja tohtoreita, juhlasalissa tuli varata paikkoja ensisijaisesti heidän sukulaisilleen ja tuttavilleen eikä ulkopuolisille promootioturisteille.

Promootioiden luonne muuttuu

Promootiot myös politisoituivat 1800-luvun lopulla, jolloin kielikysymyksestä eli kysymys suomen ja ruotsin kielen asemasta tuli keskeinen osa ylioppilaspolitiikkaa. Kielikysymys alkoi vaikuttaa myös promootioihin. Ensimmäisen kerran suomen kieltä käytettiin puheissa filosofisen tiedekunnan promootiossa vuonna 1864, vuosi kielireskriptin antamisen jälkeen. Lopulta kielipolitiikka näkyi promootioissa lähes kaikessa, kuten promootioiden puheiden, runojen ja kantaattien kielivalinnoissa, yleisten seppeleensitojattarien ja gratistien eli promootiotoimikunnan puheenjohtajien vaaleissa, joissa olivat usein vastakkain suomenkielisten ja ruotsinkielisten omat ehdokkaat. Politisoituminen teki promootioista myös aikaisempaa enemmän yliopiston sisäisiä juhlia.

Naisten tulo filosofisen tiedekunnan promootioihin muutti ja monipuolisti ohjelmaa: mukaan tulivat seppeleensitojaiset päivällisineen varsinaisen promootiopäivän aattona ja huviretket promootiopäivän jälkeisenä päivänä ennen tanssiaisia. Näin promootioista tuli kolmipäiväisiä.

1830-luvulta alkaen filosofisen tiedekunnan promootioihin oli valittu maisterinseppeleiden valmistamisesta vastaamaan seppeleensitojatar, joka oli professorin tytär. Seppeleensitojattaresta ja vuodesta 1890 alkaen yleisestä seppeleensitojattaresta tuli promootioiden – erityisesti tanssiaisten – keskipiste. Häntä huomioitiin kukkasin ja laulutervehdyksin eri yhteyksissä. Promootioiden kasvaessa seppeleensitojatar ei enää voinut yksin vastata seppeleiden tekemisestä, joten 1800-luvun lopulla tuli tavaksi järjestää seppeleensitojaiset seppeleensitojattaren luona. Maisteripromovendit saattoivat kutsua kihlattunsa tai tyttö- tai poikaystävänsä valmistamaan laakeriseppeleen seppeleensitojattaren ja entisten seppeleensitojattarien ohjauksessa.

Ensimmäinen maisteriksi vihitty nainen oli Emma Irene Åström, joka promovoitiin keväällä 1882. Vuoteen 1901 asti naisten tuli erikseen hakea lupa yliopisto-opintojaan varten. Sen vuoksi naispromovendien lukumäärä oli vielä 1800-luvulla melko pieni. Vuosisadan alussa naisten osuus kuitenkin alkoi kasvaa, ja ennen ensimmäistä maailmansotaa vuoden 1914 filosofisen tiedekunnan promootiossa vihittiin naismaistereita 69 ja miesmaistereita 213, joten naisten osuus maisteripromovendeistä oli jo neljännes.

Aleksanterin-Yliopiston promootioista kehittyi 1800-luvun loppuun mennessä yliopistolaisten omia juhlia, eikä niihin enää liittynyt suuren kansallisjuhlien tai juhlaviikon tapaan juurikaan muuta ohjelmaa yliopistokaupungissa kuten aikaisemmin. Promootioturistit korvasivat maistereiden omat vieraat. Promootioihin liittyvät kiistat kärjistyivät vuonna 1903 niin, ettei filosofisen tiedekunnan promootiota voitu järjestää kieliriitojen vuoksi. Filosofisen tiedekunnan promootioiden ja niiden roolin muutosta yliopiston sisäisiksi juhliksi vauhditti myös kritiikki promootioita ja erityisesti niiden kustannuksia kohtaan. 

Lähteitä ja kirjallisuutta

Lue promootioiden historiasta Helsingin yliopiston sivuilla

Bagge, Taina: Promootiot Helsingin yliopistossa 1832–1967. Helsingin yliopiston historian laitoksen julkaisuja n:o 5. 1974.

Halonen, Tero: Promootio. Elävän yliopistoperinteen historiaa.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) Otava 2023.