Helsingin Sanomissa hehkutettiin: "Erikoista väriä ja mielenkiintoa antaa turkismessuille maailman huomattavimman turkismaan Neuvostoliiton turkismyyntijärjestön osallistuminen. Paitsi sitä, että tämä on osoituksena kansainvälisen turkiskaupan ja luottamuksellisten suhteiden elpymisestä, on naapurimaamme edustus omiaan kannustamaan alan yrittäjiä yhä parempiin laadullisiin saavutuksiin maamme turkistaloudessa. Tärkeimpien vientimaittemme mm. Englannin ja Yhdysvaltain kaupallinen edustajisto on myöskin erikoisesti huomioinut tämän turkisalan keskeisen tilaisuuden." (HS 18.12.1945, sivu 6)