Valitus Ruskeasuon sikalasta 1914

Ruskeasuolla, lähellä kaupungin nykyistä keskustaa, sijaitsi vielä vuonna 1914 sikala. Sikalan hoidossa oli ilmeisesti parantamisen varaa ja kaupunki oli saanut aiheesta useita valituksia. Lähde: Helsingin kaupungin tilasto I: Terveyden ja sairaanhoito 5. 1914. Luettavissa Helsingin kaupunginarkiston Sinetti-tietojärjestelmässä http://yksa.fi/100211/143094176470900

Aineistolaji

Tekijänoikeudet

Säilytyspaikka