Hyppää pääsisältöön

Metrotoimikunnan lausunto esikaupunkien rakentamisesta

Ote Helsingin metrotoimikunnan lausunnosta kaupungin asunto-ohjelmaan. Toimikunta puolsi voimakkaasti Itäisten esikaupunkien rakentamisen keskittämistä tulevan metroradan välittömään läheisyyteen liityntälinjojen varaan jäämisen sijaan.
Ote metrotoimikunnan lausunnosta kaupungin asuntotuotanto-ohjelmaan vuosille 1970–74.

102 Kaupunginhallituksen mietinnöt 1969 (16. Helsingin kaupungin asuntotuotanto-ohjelma vuosiksi 1970–1974.). Luettavissa kaupunginarkiston sinetti-tietokannassa: http://yksa.fi/100211/149028380329400

Esiintyy artikkeleissa

Alueet

Ajanjakso

Säilytyspaikka