Hoppa till huvudinnehåll

Utdrag ur Metrokommissionens utlåtande

Textavsnitt på finska
Den så kallade Metrokommissionen, som vägledde byggandet av Helsingforsmetron, hade auktoritet också inom stadsplaneringen i stort. Kommissionen krävde att bostadsproduktionen skulle koncentreras till metrobanans absoluta närhet. Utdrag ur Metrokommissionens utlåtande i stadens bostadsproduktionsprogram för åren 1970–74. Foto: Helsingfors stadsarkiv.

Finns i artikel

Photographer

Period

Förvaringsplats