Helsinki julistetaan pääkaupungiksi, maistraatin pöytäkirja

Helsingin maistraatin pöytäkirjassa 3.6.1812 mainitaan Helsingin pääkaupungiksi korottaminen:

"Että Kaupungin täksi päiväksi koolle kutsutuille ja mieslukuisasti saapuneille asukkaille luettiin Hänen Keis. Majesteettinsa armollinen kirjelmä [tyhjä paikka] päivältä, jona Hänen Majasteettinsa Keisari on Armossa suvainnut julistaa Helsingin Suomen Suuriruhtinaskunnan pääkaupungiksi". Teksti jatkuu marginaalissa: "jolloin pormestari Strömberg ja kauppaneuvos Govinius tilaisuuteen sopivin puhein tulkitsivat Maistraatin ja Porvariston alamaisen kiitollisuuden Keis. Armosta, jolla Kaupunkia on sen kautta suosittu."

Matti Klingen suomennos.

Maistraatin tuomiokirjat 25.5.1812 - 27.6.1812, § 2, s. 345. Maistraatin pöytäkirjat. Helsingin kaupunginarkisto, Sinetti-aineistotietojärjestelmä.

Ajanjakso

Aineistolaji

Tekijänoikeudet

Säilytyspaikka