Helsingfors utses till huvudstad, magistratens protokoll

I Helsingfors magistrats protokoll av den 3 juni 1812 nämns att kejsaren ”i nåder behagat förklara Helsingfors för Finlands huvudstad”.

Photographer

Period

Materialtyp

Författare

Användarrättigheter

Förvaringsplats