Toisen hyvin samantyyppisen mutta vähemmän yksityiskohtaisen rekognosointikartan Situations Charta öfwer Helsingfors Stad med belägenhet där omkring (ei vuosilukua) teki af Klerckerin maanmies Nils Ehrenström. Kummatkin kartat ovat rajaukseltaan ja mittakaavaltaan (1:40 000) samanlaisia. Ehrenströmin kartan valmistusmisvuotta ei kerrota, mutta kartat ovat sisältönsä perusteella samanaikaisia. Väritykseltään ne kuitenkin eroavat toisistaan: af Klerckerin kartta on vihertävän ja haalean sininen, Ehrenströmin täysin vihreänharmaa.