Ehrenströms karta

En annan rekognoseringskarta som är av mycket likartat slag, men inte lika detaljerad, är Situations Charta öfwer Helsingfors Stad med belägenhet där omkring (inget årtal), som skapades av af Klerckers landsman Nils Ehrenström. Båda kartorna har samma avgränsning och skala (1:40 000). Tillverkningsåret för Ehrenströms karta har inte angetts, men kartorna är av innehållet att döma samtida. Färgerna skiljer sig dock från varandra: af Klerckers karta är grönaktig och ljusblå, medan Ehrenströms är alltigenom gröngrå.