Nykyisin päiväkoti Pikku-Marjattana tunnetun Tonttula-nimisen huvilan rakennutti vuonna 1910 Teosofisen seuran johtajana toiminut Pekka Ervast. Huvila oli seuran päämaja. Siellä oli myös seuran kirjasto ja Ervastin asunto. Alkutien länsipäähän syntyi pieni teosofien yhdyskunta, jota alettiin kutsua Tuonenkyläksi. Teosofinen liike kuitenkin luopui vuonna 1924 Tuonenkylän alueesta, myös Tonttulasta. Talon osti professori, kielitieteilijä Lauri Kettunen. Tonttulan rakennus pääsi ajan myötä varsin huonoon kuntoon, ja Kettuset myivät sen teosofiselle Ruusu-Risti-yhdistykselle 1970-luvun alussa.