Hoppa till huvudinnehåll

Ervasts villa i Baggböle

En ljusgul trävilla med stor veranda och många fönster med små rutor. Framför huset står en bil parkerad.
Villan Tonttula, numera känd som steinerdaghemmet Pikku-Marjatta, lät år 1910 byggas av Pekka Ervast, översekreterare för Teosofiska samfundet i Finland. Villan var samfundets högkvarter. Den hyste också samfundets bibliotek och Ervasts bostad. I västra ändan av Alkuvägen uppstod ett litet teosofiskt samhälle, som i folkmun började kallas Tuonenkylä. År 1924 avstod teosoferna från området, och sålde villan åt professorn och lingvisten Lauri Kettunen. Med åren förföll byggnaden, och Kettunens sålde den i början av 1970-talet åt teosofiska föreningen Ruusu-Risti.