Hahnin kartta Suomenlahdesta 1749

Helsinki perustettiin 1550 Vantaanjoen suistoon Forsbyn (ny. Koskela) kylän maille, josta se alkoi sataman mataloitumisen takia laajentua etelään. Vajaassa sadassa vuodessa siitä tuli Vanhakaupunki ja ehkäpä tietynlainen nähtävyyskin koskineen ja myllyineen. Oheinen kartta havainnollistaa, miten kaupungin suojana oli Kruunuvuoren selkä ja sen uloin saarivyöhyke, jonka kapeikot voitiin tarvittaessa sulkea. Kartan alaosassa on Isosaaren (Miölö) rantaprofiili merenkulkijoiden tunnistusapuna. Isosaari oli tärkeä väylien risteyskohta ja redi eli ankkurointipaikka.
Osasuurennos kartografi ja luotsilaitoksen ylipäällikkö Jonas Hahnin korkeatasoisesta kartasta vuodelta 1750. Special Carta öfwer en Del utaf Nylands Skären emellan Helsingfors och Degerby.

Ajanjakso