Hahns karta över Finska viken 1749

Helsingfors grundades 1550 på mark i Forsby vid Vanda ås delta, varifrån staden började expandera söderut på grund av att hamnen blev grundare. På knappt hundra år blev den Gammelstaden och kanske även ett slags sevärdhet med sina forsar och kvarnar. Kartan här intill åskådliggör hur staden skyddades av Kronbergsfjärden och bandet av öar längst ut i havsbandet, där de trånga sunden vid behov kunde stängas av. Nertill på kartan finns Mjölös (Miölö) strandprofil, för att hjälpa sjöfarare att identifiera ön. Mjölö var en viktig farledskorsning och redd, eller ankringsplats. En delförstoring av kartografen och lotsverkets överbefälhavare Jonas Hahns högklassiga karta från 1750. Special Carta öfwer en Del utaf Nylands Skären emellan Helsingfors och Degerby.

Period