Hakaniemi ympäristöineen vuonna 1869. Teollistuminen tehdasrakennuksineen näkyy jo alueen yleisilmeessä. C. Reuter, Karta öfver Helsingfors stad underlydande ägor belägna i Helsingfors socken och härad af Nylands län, 1869. Julkaisuarkisto Doria, Kansalliskirjasto.

Ajanjakso

Aineistolaji

Tekijät

Tekijänoikeudet

Säilytyspaikka