Hagnäs på kartan 1869

Hagnäs med omgivning år 1869. Då hade industrialiseringen redan börjat sätta sin prägel på området. C. Reuter, Karta öfver Helsingfors stad underlydande ägor belägna i Helsingfors socken och härad af Nylands län, 1869.

Photographer

Helheter

Period

Materialtyp

Författare

Användarrättigheter

Förvaringsplats