Katkelma Katekismuksen huoneentaulusta

Katekismus oli alkujaan Martin Lutherin kristinuskon opettamisen apuvälineeksi kirjoittama kirjanen, jonka huoneentaulu sääteli pitkälle 1800-luvulle asti yksilön asemaa ja sopivaa käytöstä osana yhteiskuntaa. Sivun ohjeistus nykysuomeksi: Aviovaimoille: Te vaimot, olkaa alamaiset miehillenne; niin oli Saara kuuliainen Aabrahamille, kutsuen häntä herraksi; ja hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, ettekä anna minkään itseänne pelottaa. (1. Piet. 3). Teksti on vuonna 1708 painetusta teoksesta Lasten paras tawara, joka sisälsi katekismuksen lisäksi ABC kirjan ja muita kristillisiä opinkappaleita. Koko kirja on luettavissa Kansalliskirjaston sivuilla http://urn.fi/URN:NBN:fi-fd2021-00030576

Ajanjakso