Historia Helsingfors berättar om Helsingfors historia

Ihmisiä istumassa Tuomiokirkon portailla
Karta

Bekanta dig med stadens historia på kartan

Du kan bekanta dig med historiska ställen och fakta om Helsingfors med hjälp av en interaktiv karta

Till den interaktiva karttjänsten (Länk leder till extern tjänst)

Till lärare

Tips för användningen av sajten: Historia Helsingfors i undervisningen

Vad har du alltid velat veta om Helsingfors historia?

På webben kan man numera hitta en hel del information om Helsingfors historia. Men den är splittrad på många olika källor. På vår webbplats har vi på en och samma adress lagt ut ett ganska omfattande material om Helsingfors historia, i förhoppningsvis intresseväckande och lättbegriplig form. Läs mera om projektet Historia Helsingfors