Paloheinäntie 43. Esimerkki "pakiloitumisesta", jolla tarkoitettiin omakotitaloalueiden täydentämisrakentamisen ongelmallisuutta. Kaavoitettaessa kaupungin omakotitaloalueita 1970-luvulla alueita tiivistettiin, mutta rakentamistapoja ei määritelty. Näin rakennettujen alueiden rakennukset eivät 1980-luvun kaupunkikuva ihanteessa sopineet yhteen. Aikanaan todettiin, että "Pakila on ilmiön ilmeisin esimerkki, mutta myös kuvassa näkyvä vaihteleva rakennustyyli on esimerkki pakiloitumisesta".