Svedängsvägen 43, Baggböle

Svedängsvägen 43. Ett exempel på baggbölisering, varmed man avsåg det problematiska med att kompletteringsbygga i villaområden. Då man på 1970-talet planlade stadens villaområden och slog fast att de skulle bebyggas tätare, bestämde man inte hur och i vilken byggnadsstil detta skulle göras. På så vis kom områdena inte att passa in I 1980-talets stadsbildsideal. Man konstaterade att Baggböle är det mest uppenbara exemplet på en sådan utveckling.