Tehdasalueen asemapiirros 1894

Tehdasalueen asemapiirros vuodelta 1894. Mustalla merkityt rakennukset ovat tehdasrakennuksia, ruskeat rakennukset puolestaan tehtaan työntekijöiden asuintaloja.