Bruksområdets situationsplan 1894

Bruksområdets situationsplan från år 1894. Byggnaderna som markerats med svart är fabriksbyggnader, medan de brunmarkerade är bostadshus för arbetarna.